Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ÁSZF

 Felhasználási feltételek

1 A felhasználási feltételek tárgya. Érvényességi terület
1.1. A következőkben felsorolt feltételek szabályozzák a Gameforge által a Gameforge-weboldalakon közzétett online játékok és egyéb szolgáltatások használatát. A felhasználó regisztrációjával vagy bejelentkezésével a Gameforge-portáloldalon mindig a Gameforge 4D GmbH-val jön létre a jelen felhasználói szerződés kliens-alapú online-játékok, tehát olyan játékok esetén, melyek egy kliens letöltését igénylik. A Gameforge Productions GmbH ezen esetekben kizárólag a Gameforge 4D GmbH-nek a teljesítésnél igénybe vett segédje a regisztráció és bejelentkezés vonatkozásában.
1.2. Jelen felhasználási feltételek teljes mértékben helyettesítik a Gameforge-használati feltételek régebbi változatait.
1.3. A Gameforge műszaki és üzemeltetési lehetőségeinek megfelelően 98,0 %-os évi átlagos elérhetőséget biztosít online játékainak és egyéb szolgáltatásainak. Ebbe nem tartoznak bele azon időszakok, melyek alatt az online játékok és egyéb szolgáltatások használata kényszerű műszaki okokból vagy a szükséges karbantartási munkálatok elvégzése céljából megszakításra vagy korlátozásra kerül, anélkül, hogy a Gameforge a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően azokért felelősséget vállalna.
1.4. Az online játékokat és egyéb szolgáltatásokat a Gameforge folyamatosan továbbfejleszti, frissíti és kiigazítja. A felhasználó ennek megfelelően csak a mindenkori online játék és egyéb szolgáltatás mindenkori aktuális változatában vehet részt.
1.5. A Gameforge által kínált online játékok és egyéb szolgáltatások kizárólag szórakoztatási célokat szolgálnak. Tilos ezeknek nyereség céljából vagy üzleti célokra történő felhasználása!
1.6. A felhasználó az általa használt szoftver- és hardvereszközök aktualitásáért és alkalmasságáért önmaga felel.
1.7. A jelen felhasználási feltételeket kiegészítve érvényesek a mindenkori online játékra vonatkozó játékszabályok, amennyiben ilyenek léteznek. A jelen felhasználási feltételek és a játékszabályok között felmerülő ellentmondások esetén a jelen felhasználási feltételek rendelkezései érvényesek. A Gameforge-weboldalakon üzemeltetett egyes online játékokra, azok egyedi változataira és/vagy részeire és egyéb szolgáltatásokra ezen túl különleges felhasználási feltételek érvényesek. Ezekre a mindenkori szolgáltatás igénybevétele előtt megfelelő formában hívják fel a felhasználó figyelmét.
1.8. Egyes online játékoknál és egyéb szolgáltatásoknál a felhasználónak lehetősége nyílik igénybe venni a Gameforge szerződéses partnereinek szolgáltatásait. Ilyen esetben a felhasználó és a mindenkori szerződéses Gameforge-partner között külön szerződés jön létre. A szerződés megkötése előtt erre megfelelő formában hívják fel a felhasználó figyelmét.
1.9. A felhasználónak a jelen feltételektől eltérő szabályozásai vagy Általános Üzleti Feltételei csak akkor érvényesek, ha azok alkalmazásáról a Gameforge előzetesen írásos beleegyezést ad.
 
2 A szerződés létrejötte
2.1. A Gameforge által üzemeltetett online játékok és egyéb szolgáltatások igénybe vételének előfeltétele a felhasználó regisztrációja.
2.2. A regisztráció csak természetes személyek számára engedélyezett. Felhasználóként csak egyes személyek engedélyezettek (csoportok, családok, élettársak stb. regisztrációja nem engedélyezett). Amennyiben a felhasználó kiskorú személy, akkor az a regisztráció elküldésével biztosítja a másik szerződő felet törvényes képviselőjének meglévő hatályos beleegyezéséről.
2.3. A regisztrációkor a felhasználó meg kell adnia játékosnevét és egy, a nevére regisztrált e-mail-címet. A felhasználó nem jogosult egy bizonyos játékosnév odaítélésére. A választott játékosnév nem sértheti harmadik személyek jogait, és nem ütközhet a közerkölcsbe. Ezen túl tilos e-mail- vagy webcímek regisztrálása játékosnévként. A felhasználó felelősséget vállal a részéről a Gameforge-nak megadott adatok hitelességéért és teljességéért.
2.4. A regisztrációt személyesen kell elvégezni. Tilos a harmadik személyek, elsősorban olyan harmadik személyek által történő regisztráció, akik egyes személyek jelentkezését üzletszerűen végzik telefonos szolgáltatóknál (bejelentőszolgáltások).
2.5. A regisztrációs kérvény elfogadása a Gameforge-portálon és a legtöbb onlinejáték-weboldalon egy e-mail-ben elküldött jóváhagyási igazolás formájában kerül elfogadásra. A felhasználó ebben az e-mail-ben egy aktiválólinket kap. Ezekben az esetekben az aktiválólink megnyitását követően a Gameforge aktiválja a felhasználót, ill. annak felhasználói fiókját. A Gameforge részéről történő jóváhagyással vagy egyéb aktivációs eljárással a Gameforge és a felhasználó között egy meghatározatlan időre kötött szerződés jön létre a jelen Felhasználói feltételek rendelkezéseinek hatálya mellett. Számos esetben eltérhet ettől a regisztrációs eljárás, amire megfelelő formában hívják fel a felhasználó figyelmét.
2.6. A sikeres regisztrációval a felhasználó egy felhasználói fiókot ("user account") hoz létre, melyet a felhasználó önmaga adminisztrálhat. A felhasználó létrehozhat felhasználói fiókot mind a Gameforge-portálon, mind pedig a mindenkori onlinejáték weboldalán. A Gameforge-portálon létrehozott felhasználói fiókot a felhasználó használhatja az összes, a Gameforge által a Gameforge-portálon belinkelt online játékra is. Fordított irányban, tehát az egy onlinejáték weboldalán létrehozott felhasználói fiók ugyanakkor nem használható más online játékoknál.
2.7. A felhasználói fiók a Gameforge kifejezett hozzájárulása nélkül nem ruházható át.
2.8. Nem támasztható igény felhasználói fiók regisztrációjára és aktiválására. Böngészős játékok esetén egy játékmenetben egy felhasználó csak egyszer regisztrálhat. Amennyiben a felhasználó már regisztrált egy ilyen menetre, akkor a létező regisztráció időtartamára ugyanabban a játékmenetben nem hozhat létre további regisztrációkat, pl. más vagy megváltoztatott személyes adatok megadásával.
3. Visszavonási Eljárás
  Elállási jog
  Visszavonhatja a szerződését 14 napon belül, indoklás nélkül, írott formában (például levélben, faxon vagy e-mailben). A visszavonási időszak az írásbeli visszavonási utasítás készhezvételekor kezdődik, nem a szerződés befejezése és nem az informáló kötelességünk teljesítése előtt ahogy az a Német Polgári Törvénykönyv § 2. 246. bekezdésben és ehhez kapcsolódva a § 1 1-es és 2-es szekcióban van, továbbá a Német Polgári Törvénykönyv § 312e 1-es szekció első mondat és ehhez kapcsolódva a § 3. 246. bekezdés szerinti felelősségünk teljesítése előtt sem. Ahhoz hogy a visszavonási határidőt tartani lehessen, a visszavonási szándékról való nyilatkozatot időben kell elküldeni. A visszavonási nyilatkozatot a következő helyre kell címezni: Gameforge Productions GmbH, Albert-Nestler Straße 8, 76131 Karlsruhe
  A visszavonás következményei
  Egy érvényes visszavonás esetén mindkét fél köteles visszatéríteni az általa nyújtott teljesítéseket és az esetlegesen ezekből húzott hasznot (pl. kamatokat) kiadni. Amennyiben Ön a kapott teljesítést teljes egészében vagy részben nem tudja, vagy csak leromlott állapotban tudja visszatéríteni, akkor a megfelelő mértékben esetlegesen egyenértéket köteles fizetni. A fizetési kötelezettségeket 30 napon belül kell teljesíteni. A határidő az Ön számára az elállási nyilatkozat elküldésével kezdődik, számunkra pedig annak kézhezvételével.
  Különleges megjegyzések
  A visszavonási joga idő előtt érvénytelenné válik ha a szerződés mindkét oldalon megkezdődött és teljesítve lett a visszavonási joggal való élés előtt.
  A visszavonásról szóló kioktatás vége
 
4 A felhasználó általános kötelezettségei
4.1. Felhasználói adatok
  A felhasználó kötelezi magát haladéktalanul a Gameforge tudomására hozni minden, a regisztráció keretében megadott adatának, különösen e-mail-címének esetleges jövőbeli változását. A felhasználó köteles felszólításra a Gameforge felé adatainak valódiságát igazolni.
 
4.2 Bejelentkezési adatok, azonosítók, jelszavak
4.2.1. A felhasználó köteles bejelentkezési adatait, minden azonosítóját és jelszavát szigorúan titokban tartani. A felhasználó kizárólag a Gameforge által üzemeltetett weboldalakon adhatja meg bejelentkezési adatait.
4.2.2. A "bejelentkezési adatok", ill. "azonosítók" és "jelszavak" kifejezések alatt minden olyan betű- és/vagy karakter- és/vagy számsorozat értendő, melyek a felhasználó azonosítására szolgálnak és kizárják az arra nem jogosult harmadik személyek általi felhasználást. A jelszó lehetőleg ne legyen azonos a játékosnévvel, és tartalmazzon egy szám- és betűkombinációt.
4.2.3. A felhasználó köteles bejelentkezési adatait, és minden azonosítóját és jelszavát védeni arra nem jogosult harmadik személyek általi felhasználás elől.
4.2.4. Abban az esetben, ha a felhasználóban felmerül a gyanú, hogy ezen adatait harmadik személyek jogosulatlanul használják vagy felhasználhatták, erről köteles azonnal értesíteni a Gameforge-ot, és megváltoztatni adatait, vagy a Gameforge-ot azok megváltoztatására kérni. Ebben az esetben, vagy azon esetben, ha a Gameforge rendelkezik visszaélésre utaló adatokkal, a Gameforge jogosult a felhasználó hozzáférését átmenetileg korlátozni. A felhasználó hozzáférésének korlátozása akkor kerül feloldásra, ha megszűnt a gyanú az adatokkal való visszaélésről.
4.2.5. A felhasználó semmilyen körülmények között nem jogosult másik felhasználó bejelentkezési adatait használni, kivéve, ha a játékszabályok erre vonatkozóan kivételeket engednek meg.
 
4.3 A Gameforge-weboldalak és weboldal-tartalmak használata
4.3.1. A Gameforge-weboldalak mindenféle jellegű tartalmat tartalmaznak, melyek a Gameforge vagy harmadik személyek javára védelem alá esnek. Amennyiben az a jelen felhasználási feltételek értelmében nem engedélyezett, a felhasználó nem jogosult a Gameforge-weboldalak vagy az azokon közzétett tartalmak vagy azok részeinek szerkesztésére, sokszorosítására, terjesztésére, nyilvános bemutatására, azok reklámcélokra történő vagy a szerződésben rögzített célokon túlmenő felhasználására. Egyedül a böngészés céljaira technikailag szükséges sokszorosítás, valamint a magánfelhasználásra történő tartós sokszorosítás megengedett. A szerzői jogi megjegyzéseket és márkajegyeket tilos megváltoztatni, elrejteni vagy eltávolítani.
4.3.2. A "tartalmak" kifejezés alatt minden adat, kép, szöveg, grafika, zenei darab, hang, hangsor, videó, program és szoftverkód és egyéb információ értendő, melyeket a Gameforge tett közzé weboldalain. A "tartalmak" kifejezés alatt értendő különösen az összes letöltésre kínált szolgáltatás.
4.3.3. A felhasználó köteles felhagyni minden olyan tevékenységgel, melyek a Gameforge-weboldalak vagy az azokon kínált szolgáltatások működését veszélyeztetik vagy zavarják, valamint tilos hozzáférnie olyan adatokhoz, melyek hozzáférésére a felhasználó nem jogosult. A közzétett tartalmak lehívása csak olyan formában és módon történhet, mely nem akadályozza a többi felhasználót a Gameforge-weboldalak és tartalmak használatában. Az olyan adatok vagy szoftverek elküldése, melyek a címzettek hard- vagy szoftverét befolyásolhatják, nem megengedett.
4.3.4. A Gameforge-weboldalak mindennemű kereskedelmi, különösen reklámcélokra való felhasználásához a Gameforge előzetes írásban kifejezett hozzájárulása szükséges.
4.3.5. A felhasználó nem támaszthat igényt tartalmak közzétételére a Gameforge-weboldalakon.
4.3.6. A Gameforge-weboldalak használata anonimizer-szolgáltatásokon keresztül, melyek elrejtik a felhasználó valódi IP-címét, nem megengedett.
4.4. Linkek
  Megengedett egy link elhelyezése a Gameforge-weboldalakon, amennyiben az egyedül kereszthivatkozásként szolgál. A Gameforge ugyanakkor fenntartja a jogot ezen engedély visszavonására. Tilos ugyanakkor a Gameforge-weboldalak vagy azok tartalmainak hiperlink segítségével keretben (Frame) történő bekapcsolása vagy bemutatása.
4.5. Kliens-szoftverek használata
  A Gameforge biztosítja a felhasználónak azt a nem kizárólagos (egyszerű), időben a Gameforge-nál fennálló regisztrációja időtartamára korlátozott jogot - azon tartalmak esetében (beleértve játékok), melyek használatához egy kliens-szoftver előzetes telepítése szükséges -, hogy az kliens-szoftvert telepítsen és használjon. A kliens-szoftver sokszorosítása csak olyan mértékben megengedett a felhasználó részére, amennyire az a szoftver szerződés szerinti használatához szükséges. A szoftver kereskedelmi célú felhasználásának minden formája tilos. A kliens-szoftver megváltoztatása, valamint a programkód visszafordítása más kódra (dekompilálás), valamint a szoftver egyes előállítási szakaszainak visszafejtése (Reverse-Engineering) tilos, amennyiben azt a törvény nem engedélyezi.
 
5 Az online játékok használatának különleges feltételei
5.1. A felhasználó egy online játék minden egyes játékmenetében (pl. Welt, Universum) csak egy felhasználói fiókkal vehet részt, kivéve, ha a játékszabályok kivételt engednek meg. Több felhasználói fiók használata tilos. Az ilyen többszörös felhasználói fiókokat ("multi-user account") a Gameforge bármikor szabad belátása szerint törölheti vagy felfüggesztheti.
5.2. A felhasználó részére az online játékba való manipulatív beavatkozás minden formája tilos. A felhasználó különösen nem jogosult olyan intézkedéseket tenni, mechanizmusokat vagy szoftvert használni, melyek zavarhatják a játék működését és a játék menetét. A felhasználó részére tiltott olyan tevékenységek folytatása, melyek a műszaki kapacitás nem gyanítható vagy túlzott terhelését vonhatja maga után. A felhasználó számára tilos a játékvezetés által generált tartalmak blokkolása, felülírása vagy módosítása vagy bárminemű a játékba történő zavaró beavatkozás.
5.3. Ezen túl tilos a felhasználó számára az online játék (beleértve minden egyes weboldal) lehívása más programokkal a web-böngészőn vagy a rendelkezésre bocsátott kliens-szoftveren kívül. Mindez vonatkozik elsősorban az ún. botokra, valamint más eszközökre, melyek a web-interfész helyettesítésére vagy kiegészítésére szolgálnak. Ugyanígy tilos olyan szkriptek és részben vagy egészben automatizált programok használata, melyek a felhasználónak a többi játékossal szemben előnyt biztosítanak. Ide tartoznak az automatikus frissítési funkciók is és a böngésző más, beépített mechanizmusai, amennyiben azoknál automatikus eljárásokról van szó.
5.4. A felhasználó semmilyen körülmények között
  a) nem készíthet vagy használhat ún. cheat-, mod- és/vagy hack-programokat, valamint minden más, harmadik személyek által készített szoftvereket, melyek megváltoztatják az online játék játékélményét,
  b) nem használhat olyan szoftvereket, melyek lehetővé teszik az ún. adatbányászást (“data-mining”) vagy más módon az online játékkal kapcsolatos információkat gyűjtik össze,
  c) nem használhatja az online játékon kívül az online játékokban használt virtuális tárgyakat, azokat nem vásárolhatja vagy adhatja el vagy cserélheti el "valódi" pénzért.
  Vonatkozik ez minden olyan eljárásra, hasonló cselekvésre vagy tevékenységre is, melyek a fent említett tiltásokkal egyenértékűek.
5.5. Tilos a reklámok elrejtését célzó eljárások használata. Lényegtelen, hogy eközben a reklám tudatosan vagy pedig általánosan, ún. felugróablak-blokkoló programok (“pop-up-blocker”), szövegalapú böngészők vagy hasonlók használata révén kerül elrejtésre.
5.6. A bejelentkezés csak a mindenkori online játék kezdőoldalán és a Gameforge-portálon megengedett. A felhasználói fiókok automatizált megnyitása - függetlenül attól, hogy közben a kezdőoldal megnyílik vagy sem - tilos.
5.7. Az online játékokban alkalmazott és fizetés ellenében átengedett virtuális tárgyak minden jogával kizárólag a Gameforge, ill. a Gameforge által felhatalmazott szerződéses partner rendelkezik. Ugyanez vonatkozik a felhasználó által saját kezűleg létrehozott virtuális tárgyakra is. A felhasználó biztosítja a Gameforge számára az ilyen saját kezűleg létrehozott virtuális tárgyakra vonatkozó, helyben, időben és tartalomban nem korlátozott kizárólagos felhasználási jogot. Ebbe a jogba beletartoznak különösen a sokszorosításra, terjesztésre és feldolgozásra vonatkozó jogok. A felhasználó a virtuális tárgyra vonatkozóan mindössze egy nem kizárólagos, a szerződés időtartamára korlátozott felhasználói jogot kap.
 
6 A kommunikációs lehetőségek (különösen a vitafórum, chat és kommentálási funkció) használatának különleges feltételei a Gameforge-weboldalakon
6.1. A Gameforge a felhasználó részére különböző kommunikációs lehetőségeket (különösen a vitafórumokon, chat-eken, blogokban, vendégkönyvekben és hasonlókban, valamint a kommentálási funkció keretében) biztosít saját tartalmaknak és cikkeknek a Gameforge-weboldalakon, melyeket a felhasználó a valóban létező hozzáférése keretében használhat. A Gameforge ilyenkor egyedül az információcsere műszaki feltételeit biztosítja. Ugyanakkor egy igény az ilyen kommunikációs lehetőségek biztosítására nem támasztható.
6.2. A felhasználó kizárólagos felelősséget vállal az általa közzétett tartalmakért és cikkekért, és kötelezi magát, hogy teljes mértékben mentesíti a Gameforge-ot harmadik személyek részéről fellépő igények alól. A Gameforge a felhasználók által közzétett tartalmakat kifejezetten nem teszi magáévá. A felhasználó ugyanakkor biztosítja a Gameforge számára a tartós, nem visszavonható és nem kizárólagos jogot az önmaga által közzétett tartalmak és cikkek használatára. A Gameforge felhívja a figyelmet, hogy a Gameforge nem végzi a közzétett tartalmak aktív ellenőrzését. Ezen túl minden felhasználó jogosult a gyaníthatóan törvénybe ütközően közzétett tartalmakat a Gameforge irányába jelenteni. A Gameforge ezt követően a lehető leggyorsabban reagál és amennyiben szükséges, szerkeszti vagy törli a jelentett tartalmat.
6.3. A felhasználó számára tilos a Gameforge-weboldalakon és különösen az azokon közzétett kommunikációs lehetőségek keretében olyan tartalmakat közzétenni vagy terjeszteni, melyek
  a) az érvényes törvényekbe ütköznek, ellenkeznek a közrenddel vagy –erkölccsel;
  b) harmadik személyek védjegyeit, szabadalmait, használati- vagy formatervezési mintáit, szerzői jogait, üzleti titkait vagy egyéb jogait sértik;
  c) obszcén, rasszista, erőszakot dicsőítő, pornográf, fiatalkorúakra veszélyes vagy gyermekek és fiatalkorúak fejlődését veszélyeztető jellegűek;
  d) sértő, terhelő vagy rágalmazó jellegűek;
  e) lánclevél- vagy hólabda-jellegű elemeket tartalmaznak;
  f) megtévesztő módon azt a benyomást keltik, hogy a Gameforge által kerültek közzétételre vagy annak támogatását élvezik;
  g) harmadik személyet adatait tartalmazzák azok hozzájárulása nélkül;
  h) kereskedelmi, különösen reklám jellegűek.
6.4. Weboldalak, vállalkozások vagy terméknevek megnevezése csak akkor megengedett, ha ez elsősorban nem reklámcélokat szolgál.
6.5. A Gameforge-weboldalakon közzétett kommunikációs lehetőségek minden felhasználója kötelezett a megfelelő szóválasztásra. Tartózkodni kell a gyalázó kritikától vagy személyek elleni megalázó támadásoktól.
6.6. A jelen felhasználási feltételekben leírt egyéb jogokat nem sértve a Gameforge jogosult az itt leírt szabályokat sértő tartalmak és cikkek megváltoztatására, valamint részleges vagy teljes törlésére. Ezen túl a Gameforge jogosult az itt leírt szabályokat megsértő felhasználók átmeneti vagy végérvényes kizárására a Gameforge-weboldalak, online játékok és egyéb szolgáltatások felhasználásából.
 
7 Egy kötelezettségszegésből adódó következmények
7.1. A Gameforge nem felel azok károkért, melyek egy, a felhasználótól eredő kötelezettségszegésből származnak.
7.2. Minden egyéb törvényes vagy szerződéses jogot nem sértve a Gameforge saját belátása szerint a következő intézkedéseket hozhatja, ha egy felhasználó törvénybe ütközően, harmadik személyek jogait sértve, a jelen felhasználási feltételekbe vagy a mindenkor alkalmazott kiegészítő feltételekbe és játékszabályokba ütközően vétkesen cselekszik:
  a) tartalmak megváltoztatása vagy törlése,
  b) a felhasználó figyelmeztetése,
  c) a vétkes cselekvés nyilvánosságra hozása az érintett online játékban a játékosnév közzététele mellett,
  d) a felhasználó átmeneti vagy tartós felfüggesztése a Gameforge-weboldalakon közzétett egyes vagy összes online játékra és tartalomra vonatkozóan,
  e) a felhasználó kizárása,
  f) átmeneti vagy tartós virtuális belépési tilalom kihirdetése a 6. bekezdés megsértése esetén, vagy
  g) a felhasználói szerződés azonnali felmondása.
7.3. Ha egy felhasználó felfüggesztésre vagy kizárásra került, akkor az a Gameforge előzetes beleegyezése nélkül nem jelentkezhet be újra. A felfüggesztés, kizárás, virtuális belépési tilalom vagy egyéb intézkedés visszavonására igény nem támasztható.
 
8 Használati díjak
8.1. Amennyiben nincs kifejezetten máshogy megadva, az online játékok és egyéb szolgáltatások használata ingyenes.
8.2. A felhasználó ugyanakkor egyes szolgáltatásokat, valamint az online játékok keretében bizonyos tulajdonságokat (feature) fizetés ellenében vehet igénybe. A fizetős tulajdonságok fajtájára, különösen az egyes tulajdonságok funkciójára, esetleg a fizetős tulajdonság hozzáférésének időtartamára, a mindenkori fizetendő díj összegére és az online játékkal kapcsolatos elérhető fizetési módokra külön hívják fel a felhasználó figyelmét.
8.3. Amennyiben egy kiskorú felhasználó szeretne fizetős tulajdonságot igénybe venni, akkor igazolnia kell, hogy a fizetős tulajdonság használati díjának megfizetéséhez szükséges pénzügyi eszközöket törvényes képviselőjétől erre a célra vagy szabad felhasználásra kapta.
8.4. A mindenkori megegyezett használati díj befizetése a szerződés megkötésével válik esedékessé. A díjbefizetés rendszerint a fizetési folyamat biztosításával megbízott szolgáltatón keresztül történik, ahol a befizetés néhány nappal korábban is történhet a szünetmentes használhatóság érdekében. Bizonyos esetekben a megbízott szolgáltató általános üzleti feltételei érvényesek a jelen felhasználási feltételek mellett.
8.5. A felhasználó igazolja, hogy minden, a fizetési folyamat keretében megadott adata (különösen a banki kapcsolat, bankkártyaszám stb.) teljes és hiteles.
8.6. A fizetési lehetőségek az online játéktól, a felhasználó származási országától és a piacon elérhető és műszakilag megvalósítható fizetési lehetőségektől függően változnak. A Gameforge fenntartja a jogot a fizetési lehetőségek bármikori megváltoztatására.
8.7. A Gameforge fenntartja a jogot a játékon belüli tulajdonságok (beleértve virtuális pénznemek) használati díjának megváltoztatására. Ebbe beletartozik a Gameforge azon joga is, hogy a játékon belüli tulajdonságoknak a jövőben történő megvásárlása esetén csökkentse vagy emelje az egyes játékon belüli tulajdonságok használati díjának összegét.
8.8. Késedelem esetén a törvényileg szabott kamatok esedékesek. A Gameforge ezen túl jogosult a felhasználói fiók felfüggesztésére, átfogó kártérítési igény támasztására és a teljesítés leállítására.
8.9. Amennyiben a felhasználó eladósodása (ide tartozik a nem kielégítő számlafedezet is) miatt a Gameforge oldalán visszamenőleges megterhelési vagy sztornóköltségek merülnek fel, akkor a felhasználó viseli az ezzel járó költségeket. A Gameforge ezeket a költségeket és az esedékes díjat újbóli levonás útján igényelheti. Ha a fizetés hitelkártyás levonással történik, akkor 50 EUR/kártyalevonás és a Gameforge oldalán keletkezett banki illetékek összegének megfelelő visszamenőleges számlaterhelések keletkezhetnek. A Gameforge jogosult átfogó kártérítési igény támasztására.
 
9 Felelősségkorlátozás
9.1. A felhasználó önmaga és közvetlenül felelős harmadik személyek jogainak önhibából történő megsértéséért velük szemben. A felhasználó kötelezi magát a Gameforge irányába minden olyan kár megtérítésére, melyek a jelen felhasználási feltételekből adódó kötelességek figyelmen hagyásából származnak. A felhasználó mentesíti a Gameforge-ot minden igénytől, melyeket más felhasználók vagy harmadik személyek a Gameforge-zsal szemben támasztanak, melyek jogaiknak a felhasználó által közzétett tartalmak által történő megsértéséből vagy egyéb kötelezettségek megsértéséből származnak. A felhasználó eközben vállalja a Gameforge oldalán fellépő szükséges jogi védelem költségeit is, beleértve az összes bírósági és ügyvédi költséget. Mindez nem érvényes, ha a jogsértés a felhasználón kívül álló okból származik.
9.2. A Gameforge felelősségét, legyen annak bármilyen jogi alapja, akár szerződéses kötelességszegésből vagy tiltott tevékenységből származik, a következő szabályozás határozza meg:
9.2.1. Amennyiben a Gameforge a mindenkori felelősséget kiváltó szolgáltatást díjmentesen nyújtja, akkor a Gameforge csak szándékos és durva gondatlanságból eredő elkövetésért felel.
9.2.2. Fizetős szolgáltatások esetén a Gameforge szándékos és durva gondatlanságból eredő elkövetésért, valamint személyi sérülés esetén korlátlanul felel, könnyű gondatlanságból eredő elkövetésért viszont csak a szerződésben rögzített lényeges kötelezettségek megsértéséért, a Gameforge-on álló késedelem és lehetetlen teljesítés esetén. A felelősség az ilyen, a szerződésben rögzített lényeges kötelezettségek megsértése esetén a szerződés jellegéből adódó károkra korlátozódik, melyekkel a Gameforge-nak a szerződéskötéskor az abban az időpontban fennálló körülmények ismeretében számolnia kellett. „A szerződés jellegéből adódó kötelezettségek“ a fent leírt értelemben azok a kötelezettségek, csak amelyek a szerződés rendeltetésszerű teljesítését és a cél elérését lehetővé teszik, és melyek betartását illetően a felhasználó bizalommal lehet.
9.2.3. A nem a Gameforge által okozott zavarokért a teljesítési hálózatban a Gameforge nem vállal felelősséget.
9.2.4. Adatvesztésért a Gameforge az előbbiekben álló bekezdéseknek megfelelően csak akkor felel, ha egy ilyen adatvesztés megfelelő adatvédelmi intézkedések meghozatalával a felhasználó részéről nem lett volna elkerülhető.
9.2.5. Az előbbiekben álló felelősségkorlátozások nem érvényesek abban az esetben, ha a Gameforge kinyilvánítja kifejezett garanciavállalását, rosszhiszeműség esetén és az emberi életet, emberi testet vagy az egészséget ért károk esetében, valamint kötelező törvényileg előírt szabályozások esetén.
 
10 A szerződés futamideje; felhasználói fiókok törlése
10.1. Amennyiben a mindenkori online játék vagy a mindenkori szolgáltatás nem határoz meg mást kifejezetten, akkor a Gameforge-portál és az online játékok és egyéb szolgáltatások használatára vonatkozó szerződés korlátlan időtartamra kerül megkötésre. A szerződés futamideje a Gameforge általi jóváhagyással vagy aktiválással kezdődik.
10.2. A szerződést mindkét szerződő fél bármikor rendesen, azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben nem egyeztek meg időben korlátozott futamidőben. Ha a szerződő felek időben korlátozott futamidőben egyeztek meg, akkor a szerződés rendes felmondása csak a futamidő lejártával történhet meg. Amennyiben nem kerül sor felmondásra, akkor a mindenkori határidős szerződés automatikusan meghosszabbításra kerül az eredetileg megegyezett futamidővel.
10.3. Mindkét fél jogosult komoly indok megléte esetén a szerződés felmondására felmondási határidő betartása nélkül. Ilyen komoly indoknak számít különösen, ha
  a) a felhasználó késlekedik a felhasználási díj befizetésével, és a fizetésnek figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget,
  b) a felhasználó olyan viselkedést tanúsít, mely a többi játékos játékélményét nem elhanyagolhatóan befolyásolja,
  c) cheat-, mod- és/vagy bármilyen más szoftver, eszköz vagy szkript kerül felhasználásra, mely az online játékok játékélményét, ill. játékmechanizmusát megváltoztatja,
  d) a felhasználó felhasználói fiókját harmadik személyek használják, kivéve, ha a játékszabályok kivételt engednek meg,
  e) a felhasználó egy harmadik személy felhasználói fiókját használja játékra vagy több felhasználói fiókot használ egy online játékban, kivéve, ha a játékszabályok kivételt engednek meg,
  f) a felhasználó az online játékban használt virtuális tárgyakat az online játékon kívül használja, megpróbálja azokat "valódi" pénzért megvásárolni vagy eladni vagy cserélni, vagy,
  g) a felhasználó vétkes a törvények, jelen felhasználási feltételek, a hatályos kiegészítő feltételek és/vagy játékszabályok megsértésében.
10.4. Minden felmondást írásos formában kell beadni. Az e-mail-ben elküldött felmondás írásos formának számít.
10.5. Megalapozott indokok esetén (pl. hosszabb idejű inaktivitás) a Gameforge jogosult a felhasználói fiók törlésére. Ezen túl a Gameforge saját belátása szerint jogosult a szerződés lejárta után a felhasználói fiók törlésére.
 
11 Adatvédelem
11.1. A felhasználó személyes adatai csak a felhasználó beleegyezésével kerülnek felvételre, feldolgozásra vagy felhasználásra vagy ha a német Szövetségi Adatvédelmi Törvény (BDSG), a Telemédia-törvény (TMG) vagy más törvényi előírás ezt elrendeli vagy megenged.
11.2. További részletek a Gameforge adatvédelmi nyilatkozata alapján kerülnek meghatározásra.
 
12 Alkalmazható jog, joghatóság
12.1. A Német Szövetségi Köztársaság jogrendje érvényes az ENSZ vételi jogának kizárása mellett.
12.2. Amennyiben a felhasználó nem rendelkezik általános németországi joghatósággal vagy pedig ha a felhasználó esetében a német Kereskedelmi Törvénykönyv értelmében vett kereskedőről van szó, akkor minden jogvita esetén a Gameforge székhelye számít joghatóságnak. A Gameforge emellett jogosult a felhasználó általános joghatóságánál is panaszt benyújtani.
 
13 Jelen felhasználási feltételek változásai, egyéb, kommunikáció, mentesítő záradék
13.1. A Gameforge fenntartja a jogot a jelen felhasználási feltételek megváltoztatására. A felhasználók a megváltozott feltételekről legkésőbb két héttel azok életbe lépése előtt a Gameforge-portálon vagy a mindekori online játékba való bejelentkezés keretében kapnak értesítést. Alternatív módon a Gameforge e-mail-ben értesítheti a felhasználókat a megváltozott feltételekről vagy e-mail-ben értesítheti a felhasználókat, hogy a megváltozott feltételek a Gameforge-weboldalakon megtekinthetők. A felhasználó a megváltozott felhasználási feltételek érvényességével való egyetértését a Gameforge-portálon vagy valamelyik online játékba való ismételt bejelentkezéssel fejezi ki, miután a megváltozott felhasználási feltételek hatályba léptek. A Gameforge megfelelő formában külön felhívja a felhasználók figyelmét a kéthetes határidő, a felszólalási jog jelentőségére és a hallgatás jogi következményeire.
13.2. A felhasználó az ebből a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket csak a Gameforge előzetes írásos beleegyezésével ruházhatja át.
13.3. A felhasználó csak akkor jogosult beszámításra, ha követelése jogerősen megállapításra került vagy azt a Gameforge elismerte vagy nem vitatja. A felhasználó csak akkor gyakorolhatja visszatartási jogát, ha az a jelen szerződésből eredő igényekre vonatkozik.
13.4. A Gameforge - amennyiben a jelen felhasználási feltételek máshogy nem rendelkeznek - rendszerint e-mail útján kommunikál a felhasználókkal. A felhasználó garantálja, hogy az általa a regisztráció során megadott e-mail-címet rendszeresen ellenőrzi a Gameforge-tól érkező üzenetek tekintetében. Amennyiben a felhasználó a Gameforge-hoz fordul, akkor mindig meg kell adnia az ügyében érintett online játék és felhasználói fiók nevét.
13.5. A jelen felhasználási feltételek bárminemű változásáról és/vagy megszűnéséről írásos formában történik értesítés. Ez vonatkozik az írásos forma kötelezettségének változására és/vagy megszűnésére is.
13.6. Amennyiben a jelen felhasználási feltételek bármelyik rendelkezése érvényét veszti és/vagy ellentmond a törvényi szabályozásnak, az nem érinti a felhasználási feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Az érvénytelen rendelkezést a szerződő felek egymással való egyetértésben olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely gazdasági értelemben és céljában az érvénytelen rendelkezéshez jogszerűen a leginkább hasonlít. A fenti szabályozás hiányosságok esetén megfelelően érvényes.


Karlsruhe, 2009. január 15.

Gameforge Productions GmbH
Albert-Nestler-Strasse 8
76131 Karlsruhe
Németország 

Mannheim helyi bíróság, Kereskedelmi Regisztrációs Szám: 701682
Adószám: DE254298652
CEO: Alexander Rösner


Navigation: 

 - 
 Feltételek Gameforge Productions GmbH - 
 - 
Jogi figyelmeztetés Gameforge Productions GmbH - 
 - 
Adatvédelem Gameforge Productions GmbH -